TÙY MỖI TÀI KHOẢN BẠN SẼ ĐƯỢC THAM GIA NHỮNG KHÓA KHÁC NHAU

1000USD
Khoá 3: Tìm kiếm khách hàng qua MXH 1

Khoá 3: Tìm kiếm khách hàng qua MXH

See more...

1000USD
Khoá 2: Chứng khoán cơ bản dành cho Môi giới chứng khoán 2

Khoá 2: Chứng khoán cơ bản dành cho Môi giới chứng khoán

See more...

Free
Khoá 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và các câu hỏi về nghiệp vụ 3

Khoá 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và các câu hỏi về nghiệp vụ

See more...

Khóa 7: Phân Tích kỹ thuật chuyên sâu thực chiến 4

Khóa 7: Phân Tích kỹ thuật chuyên sâu thực chiến

See more...

Khóa 5: Hướng dẫn xây dựng nhóm tư vấn Zalo 5

Khóa 5: Hướng dẫn xây dựng nhóm tư vấn Zalo

See more...

Khóa 4: Khóa học Phân tích Cơ bản Doanh Nghiệp 6

Khóa 4: Khóa học Phân tích Cơ bản Doanh Nghiệp

See more...

Khóa 6: Đào tạo chứng khoán phái sinh 7

Khóa 6: Đào tạo chứng khoán phái sinh

See more...

Khóa đặc biệt: Đầu cơ chứng khoán 8

Khóa đặc biệt: Đầu cơ chứng khoán

See more...