Hoàn thành đăng ký CTV sau Phỏng vấn 1

EMAIL XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐÃ GỬI VÀO MAIL CỦA BẠN

Tài khoản CTV của Anh/chị sẽ được gửi vào email chậm nhất 3 ngày làm việc. Kiểm tra email để biết thêm thông tin, Lưu ý Mail hòm Spam!