CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VPS

Giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh!

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VPS

Hãy trở thành nhà đầu tư thông minh!

ĐÀO TẠO NGIỆP VỤ

Khoá đào tạo hướng dẫn các nghiệp vụ trong nghề môi giới chứng khoán giúp bạn trở thành môi giới chứng khoán chuyên nghiệp

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC

Các khoá đào tạo về thị trường phân tích kỹ thuật, phân thích cơ bản giúp bạn có tư duy về thị trường phán đoán chính xác về các mã cổ phiếu

ĐÀO TẠO MARKETING

Các khoá đào tạo cung cấp kiến thức marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng giúp bạn có thể tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng của mình

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHO CỘNG TÁC VIÊN

CỘNG TÁC VIÊN MỚI VPS

Được tham gia nhóm hỗ trợ chung của công ty và tham gia khóa học 1 : Nghiệp vụ cơ bản về môi giới chứng khoán

CTV CÓ 3 TÀI KHOẢN MỞ

Tiếp tục được học khóa 2: Chứng khoán cơ bản dành cho môi giới và được tham gia học trực tuyến qua Zoom

CTV TỐT NGHIỆP KHÓA 2

Tiếp tục được học khóa 3: Tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội và được tham gia học trực tuyến qua Zoom

CTV TỐT NGHIỆP KHÓA 3

Tiếp tục được học khóa 4: Phân tích cơ bản và được tham gia học trực tuyến qua Zoom với giáo viên

CTV TỐT NGHIỆP KHÓA 4

Tiếp tục được học khóa 5: Xây dựng cộng đồng nhóm trên Zalo để phát triển khách hàng trung thành

CTV TỐT NGHIỆP KHÓA 5

Tiếp tục được học khóa 6: Đào tạo về thị trường Phái Sinh và tham gia nhiều khóa học khác trên zoom

CTV TỐT NGHIỆP KHÓA 6

Tiếp tục được học khóa 7: Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thực chiến - Đào tạo trực tiếp trên Zoom

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

Lựa chọn khóa đào tạo và đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp để bắt đầu hành trình trở thành nhà đầu tư thông minh cùng Công ty chứng khoán VPS.

Free
Khoá 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và các câu hỏi về nghiệp vụ 1

Khoá 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và các câu hỏi về nghiệp vụ

1,000
Khoá 2: Chứng khoán cơ bản dành cho Môi giới chứng khoán 2

Khoá 2: Chứng khoán cơ bản dành cho Môi giới chứng khoán

1,000
Khoá 3: Tìm kiếm khách hàng qua MXH 3

Khoá 3: Tìm kiếm khách hàng qua MXH

Khóa 4: Khóa học Phân tích Cơ bản Doanh Nghiệp 4

Khóa 4: Khóa học Phân tích Cơ bản Doanh Nghiệp

Khóa 5: Hướng dẫn xây dựng nhóm tư vấn Zalo 5

Khóa 5: Hướng dẫn xây dựng nhóm tư vấn Zalo

Khóa 6: Đào tạo chứng khoán phái sinh 6

Khóa 6: Đào tạo chứng khoán phái sinh

Khóa 7: Phân Tích kỹ thuật chuyên sâu thực chiến 7

Khóa 7: Phân Tích kỹ thuật chuyên sâu thực chiến